Počas letných prázdnin kurzy neprebiehajú, môžete sa však prihlasovať do jesenných, ktoré začnú po 15. 9. 2019.


Kurz SENIORI je výnimkou! Cvičíme aj počas leta.